Samenwerking

Zorgboerderij Tokhok werkt samen met verschillende instellingen en organisaties. Op deze manier kunnen we vraag en aanbod binnen de dagbesteding goed op elkaar afstemmen.

 

Via de instellingen en organisaties vinden de deelnemers hun plek op onze zorgboerderij. Wij streven ernaar om met verschillende instellingen en organisaties samen te werken zodat er verschillende doelgroepen op onze zorgboerderij terecht kunnen.

Wij werken o.a. samen met:

 

Boerderijschool

De Ommezwaai (speciaal onderwijs)

GGZ Centraal

Iriszorg

Scholengemeenschap Mariëndael

Prisma College

RIBW

Siza

Stichting Mens goed

Woonzorgcentrum de Zeeg

St. Philadelphia Zorg

Gemeente Arnhem

Kwaliteitssysteem & Clientregistratie via Zillis