Op de zorgboerderij fokken wij met stamboek swifterschapen. Wij zijn geregistreerd in het swifterstamboek met fokkers nummer A534.

Onze schapen zijn allemaal zwoeger en scrapie vrij. Een deel van onze kudde draagt het dubbel myomax gold gen en zijn blindfactor vrij.

Naast het fokken van zuivere swifters fokken wij ook F1 swifters deze komen voort uit de 1ste dekking Vlaamse ooi x Engelse texelaar ram. Deze schapen zijn eveneens opgenomen in het stamboek en worden ook met stamboek papieren verkocht.

Vanaf het najaar 2015 zullen wij ook gaan fokken met texelaars.

Onze schapen worden verkocht voor de fokkerij en een deel van de schapen en lammeren worden verkocht voor het vlees.

Onder het kopje “lamsvlees lekker dichtbij” kunt u meer lezen over onze verkoop van lamsvlees.

 

 

lammetjes 1