Zorgboerderij Tokhok werkt samen met verschillende instellingen en organisaties. Op deze manier kunnen we vraag en aanbod binnen de dagbesteding goed op elkaar afstemmen.

Via de instellingen en organisaties vinden de deelnemers hun plek op onze zorgboerderij. Wij streven ernaar om met verschillende instellingen en organisaties samen te werken zodat er verschillende doelgroepen op onze zorgboerderij terecht kunnen.

Met wie werken wij o.a. samen.

  • GGZ Centraal
  • Iriszorg
  • Scholengemeenschap Mariëndael
  • Prisma College
  • RIBW
  • Siza

Onze zorgboerderij is lid van Coöperatie Boer en Zorg. Bij deze coöperatie vindt u onder ‘Verantwoording’ de klachtenlijst, als onderdeel van het jaarverslag.

Geheel onderaan de genoemde pagina vindt u de gezamenlijke privacyverklaring.

Ook verwijzen wij voor de klachtenregeling naar zorgboeren.nl.

Voor het ”klachtenjaarverslag” en het ”algemene jaarverslag” verwijzen wij naar het jaarverslag van de zorgboerderij die bij het keurmerkregister zit. 

Figuur-ezels-samenwerken